Władze spółki

Władze spółki

Władzami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Skierniewicach są:

  1.  Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników

  • stanowi jednoosobowo Prezydent Miasta Skierniewice.

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach:

1. Pani Agnieszka Bujnowska          - Przewodnicząca

2. Pani  Katarzyna Chojniak             - Członek

3. Pan Wojciech Marek Giermaziak - Członek

4. Pan Krzysztof Skrobisz - Członek

Zarząd Spółki

  • Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu

Prezes – Zbigniew Czuba