Podstawa działania spółki

Podstawa działania spółki

Podstawę utworzenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Skierniewicach Sp. z o.o.
stanowi
Uchwała Nr 121/96/28 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 28. listopada 1996r.
w sprawie przystąpienia do utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miasta Skierniewice.
Zgodnie z § 1 ust. 4 wskazanej uchwały Rada Miejska w Skierniewicach zdecydowała o utworzeniu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. wnosząc do spółki wyodrębniony organizacyjnie Oddział Komunikacji Miejskiej w Skierniewicach. Spółka przyjęła również dotychczasową działalność Oddziału Komunikacji Miejskiej ZUK.
Akt założycielski spółki został podpisany dnia 16 grudnia 1996 roku w kancelarii notarialnej w Skierniewicach przy ulicy Reymonta 12/14 przed notariuszem Elżbietą Werwińską .
Postanowieniem z dnia 14.02.2002r. LD XX N3 – REJ. KRS/54 67/2/498
Sąd Rejonowy dla Łodzi ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Miejski Zakład Komunikacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Skierniewice do KRS pod numerem 0000088653