BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Biuro rzeczy znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 

Miejski Zakład Komunikacyjny w  Skierniewicach.
ul. Czerwona 7 - dyspozytornia
tel.  Tel. 46 833 30 97 wew. 22
biuro czynne w godzinach  7:00-20:00

 1. Postępowanie z rzeczami znalezionymi:
  1. pasażer, który znalazł rzecz w autobusie powinien oddać ją kierowcy autobusu lub do dyspozytora przewoźnika,
  2. kierowca autobusu ma obowiązek przekazać rzeczy znalezione w autobusie do dyspozytora,
  3. znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy kierowca autobusu przekazał znalezioną i otrzymaną od niego rzecz do dyspozytora,
  4. osoba poszukująca rzeczy zgubionej w autobusie, może kontaktować się z dyspozytorem telefoniczne celem wyjaśnienia tel.  Tel. 46 833 30 97 wew. 22 

        (aktywny w godz.: 7:00-20:00 lub zgłosić po jej odbiór;

 1. Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do dyspozytora muszą określić:
  1. jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, przedstawić dowody potwierdzające własność rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia)
  2. określić kiedy i w jakim pojeździe dana rzecz została zagubiona;
 2. Wydanie rzeczy znalezionej za pokwitowaniem nastąpi po uprawdopodobnieniu przez osobę zgłaszającą się po odbiór prawa do rzeczy,
  1. w pokwitowaniu należy odnotować na podstawie dokumentu tożsamości: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr i rodzaj dokumentu tożsamości.

OGŁOSZENIE  O RZECZACH ZNALEZIONYCH w pojazdach MZK w Skierniewicach Sp. z o.o.

Lp.

Data znalezienia Nazwa znalezionej rzeczy Kategoria

1

     

2

   

 

3