Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta NR XXXVIII/151/2021 z dnia 22.12.2021r w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej Miasta Skierniewice INFORMUJEMY iż od dnia 01-02-2022r obowiązują następujące CENY BILETÓW:

 

Cana w (zł) za jednorazowy przejazd jednej osoby ( nie dotyczy biletów okresowych )

 

L.p. Rodzaj i nazwa biletu Normalny
1 Drukowany zakupiony w punkcie 2,80 zł
2 Drukowany zakupiony u kierowcy 3,40 zł
3 Bilet elektroniczny zakupiony w aplikacji (e-bilet) 2,80 zł
4 Okresowy 30 dniowy imienny 84,00 zł

 

L.p. Rodzaj i nazwa biletu - ULGOWY w wieku (4 -21 lat), emeryci, renciści Studenci i Kombatanci Legitymującej się kartą Skierniewicka Rodzina + w wieku (4 - 18 lat) legitymującej się kartą Skierniewicka Rodzina +
    1 2 3 4
1 Drukowany zakupiony w punkcie 1,80 zł 1,40 zł 1,40 zł 0,90 zł
2 Drukowany zakupiony u kierowcy 2,30 zł 1,80 zł 1,80 zł 1,20 zł
3 Bilet elektroniczny zakupiony w aplikacji (e-bilet) 1,80 zł 1,40 zł 1,40 zł 0,90 zł
4 Okresowy 30 dniowy imienny 54,00 zł 42,00 zł 42,00 zł 27,00 zł

 

L.p. Rodzaj i nazwa biletu - ULGOWY studenci legitymujący się kartą Skierniewicka Rodzina + legitymującej się Skierniewicką Kartą Seniora legitymującej się Skierniewicką Kartą Seniora oraz posiadającej legitymację emeryta lub rencisty Kombatant legitymujący się Skierniewicką Kartą Seniora
    5 6 7 8
1 Drukowany zakupiony w punkcie 0,70 zł 1,40 zł 0,90 zł 0,70 zł
2 Drukowany zakupiony u kierowcy 1,20 zł 1,80 zł 1,20 zł 1,20 zł
3 Bilet elektroniczny zakupiony w aplikacji (e-bilet) 0,70 zł 1,40 zł 0,90 zł 0,70 zł
4 Okresowy 30 dniowy imienny 21,00 zł 42,00 zł 27,00 zł 21,00 zł

UWAGA ! Od dnia 13 grudnia 2021 zmiana w godzinach kursowania linii A

       ROZKŁAD JAZDY LINII A                    
Rozkład ważny na dzień 13.12.2021 r.                    
L.p. LINIA A T F F F F   F F F F
1 KOZIETULSKIEGO/PIŁSUDSKIEGO   5:34 6:15 6:37 7:00     < < <
2 KOZIETULSKIEGO/1 GO MAJA 0:01 5:35 6:16 6:38 7:01     < < <
3 KOZIETULSKIEGO NŻ 0:01 5:36 6:17 6:39 7:02     < < <
4 LIPOWA/PONIATOWSKIEGO 0:02 5:38 6:19 6:41 7:04     < < <
5 LIPOWA 0:01 5:39 6:20 6:42 7:05     < < <
6 ZADĘBIE/LIPOWA 0:01 5:40 6:21 6:43 7:06     < < <
7 BATOREGO 0:02 5:42 6:23 6:45 7:08     < < <
8 MSZCZONOWSKA/RAWSKA 0:03 5:45 6:26 6:48 7:11     < < <
9 DWORZEC PKP 0:03 5:48 6:29 6:51 7:14     < < <
                       
1 DWORZEC PKP   < < <     17:10 17:40 18:03 18:58
2 MSZCZONOWSKA/RAWSKA 0:03 < < <     17:13 17:43 18:06 19:01
3 BATOREGO 0:02 < < <     17:15 17:45 18:08 19:03
4 LIPOWA/ZADĘBIE 0:02 < < <     17:17 17:47 18:10 19:05
5 LIPOWA 0:01 < < <     17:18 17:48 18:11 19:06
6 LIPOWA/PONIATOWSKIEGO 0:01 < < <     17:19 17:49 18:12 19:07
7 KOZIETULSKIEGO NŻ 0:01 < < <     17:20 17:50 18:13 19:08
8 KOZIETULSKIEGO/1 GO MAJA 0:02 < < <     17:22 17:52 18:15 19:10
9 KOZIETULSKIEGO/PIŁSUDSKIEGO 0:01 < < <     17:23 17:53 18:16 19:11

Informacja dla interesantów z zewnątrz i dla osób na które została nałożona opłata dodatkowa za nieuprawniony przejazd autobusem MZK Skierniewice

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zostaje ograniczona z dniem dzisiejszym tj. 15.10.2020,  możliwość wizyt osób z zewnątrz w budynku i na terenie MZK Skierniewice przy ul. Czerwonej 7.

Wszystkie sprawy załatwianę będą po wcześniejszym umówieniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego - maseczka , dezynfekcja rąk .

Telefon do kontaktu - 46 833 30 97 

Nr wewnętrzne :

Dyspozytornia  - 22 

Kasa / Bilety  - 23 

Księgowość/ kadry  - 24

Warsztat - 28

OSOBY , NA KTÓRE ZOSTAŁA NAŁOŻONA OPŁATA DODATKOWA ZA PRZEJAZD BEZ WAŻNEGO BILETU , WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPORNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z FIRMĄ " BATEX " POD NUMEREM TELEFONU - 798 206 360

Więcej na ten temat na naszej stronie internetowej w zakładce - https://mzkskierniewice.pl/dla-pasazera/kontrola-biletow