Realizujemy projekt - „Przebudowa i remont hali napraw wraz z kanałami, warsztatu i pomieszczenia socjalnego oraz Remont istniejących nawierzchni placu manewrowego wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przyłącza wodociągowe

                         Nagłówek

Informacja na temat realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 27.04.2018 roku pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego zwanym dalej Instytucją Zarządzającą o Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o .o w Skierniewicach została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. . PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”. W dniach 30 maja 208 roku, 29 czerwca 2019 roku oraz 18 września 2018 roku nastąpiło podpisanie kolejnych aneksów zwiększających wysokość dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych.  

Przedmiotem  projektu był  zakup 10 sztuk autobusów niskoemisyjnych EURO 6 , Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z narzędziem dyspozytorskim dla floty 20 szt. autobusów oraz dostawa i montaż 6 szt. elektronicznych  tablic informacyjnych w technologii LED , przebudowa i remont pomieszczeń hali napraw oraz remont istniejących nawierzchni placu manewrowego wraz z przebudową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego..

Dostawa autobusów zgodnie z harmonogramem podzielona została na dwie części. Pierwsza grupa 6 pojazdów dostarczona została  w sierpniu  2018 roku a druga w grudniu tego samego roku.

W drugim kwartale 2019 roku zrealizowaliśmy wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. W ramach tego zadania zamontowaliśmy na mieście min. 6 szt. elektronicznych tablic informacyjnych.

Tablice zostały umieszczone umieszczone na Placu Dworcowym oraz na ul. Szarych Szeregów, Jagiellońskiej i 3 tablice na ul. Mszczonowskiej.

W drugim kwartale 2019 roku również przed przewidywanym terminem w harmonogramie robót, zakończyliśmy remont i modernizacje placu manewrowego oraz przebudowę przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego. W trakcie realizacji jest też ostatnie zadanie z projektu pt. Przebudowa i remont pomieszczeń hali napraw wraz z infrastrukturą na terenie bazy MZK.

Zgodnie z projektem przewidywany okres zakończenia przewidywany był na dzień 30 września 2019 roku. Z postępu prac należy wnioskować, że projekt zakończy się do dnia 31 sierpnia 2019 

 

               Remont hali naprawa pojazdów 

                         IMG 20190206 091448

                         IMG 20190206 091933

                         IMG 20190514 135427

               Remonta placu manewrowego przu ul. Czerwonej 7

                        IMG 20190214 123017

                        IMG 20190214 123042

                        IMG 20190319 064831

                        IMG 20190319 064934

                        IMG 20190319 064811

           Elektroniczne tablice informacyjne

                        IMG 795ae92c7eb244f0e401cfb277cccbd9 V

 

                        received 2162624007333941

System dynamicznej informacji pasażerskiej w MZK Skierniewice

Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu w skierniewickim MZK systemu dynamicznej informacji pasażerskiej działającego w oparciu o serwis internetowy kiedyPrzyjedzie.pl. Dzięki niemu nasi pasażerowie uzyskają dostęp do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej.

Z serwisu będzie można korzystać od najbliższego piątku, czyli 25 stycznia na kilka sposobów:

- odwiedzając stronę internetową skierniewice.kiedyprzyjedzie.pl. W oknie wyszukiwania w zakładce „przystanki” należy wpisać nazwę żądanego przystanku, jego numer lub też wskazać go na mapie. Po kliknięciu otrzymujemy informację o czasie pozostałym do najbliższych odjazdów. Pojawiająca się obok kolumny z minutami ikona oznacza, że mamy do czynienia z prognozą, uwzględniającą ewentualne opóźnienia związane z aktualną sytuacją drogową. Aktualizacja danych odbywa się automatycznie co 15 sekund. W drugiej z zakładek można z kolei znaleźć teoretyczny rozkład jazdy w rozbiciu na tabliczki przystankowe dla linii odjeżdżających z przystanku na dowolnie wybrany dzień;

- korzystając z mobilnej wersji strony, z uproszczonym interfejsem, ułatwiającej dostęp do serwisu przy pomocy telefonów komórkowych oraz innych urządzeń przenośnych (wersja mobilna uruchamia się domyślnie po otwarciu strony w telefonie). Użytkownik serwisu po wybraniu przycisku „Znajdź przystanek” zostaje przekierowany do strony zawierającej panel wyszukiwarki oraz listę wybranych przystanków. Po wprowadzeniu nazwy lub numeru przystanku ukazuje się tabela prognoz odjazdów;

- instalując na telefonie aplikacje mobilne, dostępne dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android:

(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kiedyprzyjedzie.mobile.TravellerDroid)

lub Windows Phone:

(https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/kiedyprzyjedzie/9nblggh6c3k0)

- wysyłając SMS o treści: pl.kp.skierniewice.<numer przystanku> pod numer specjalny: 70711 Przykładowa treść SMS: pl.kp.skieniewice.121 (dla przystanku JAGIELLOŃSKA/STAROSTWO). Numery przystanków będą dostępne w serwisie internetowym. Koszt SMS Premium jest stały, niezależny od operatora i wynosi 62 grosze.

System kiedyPrzyjedzie.pl współpracuje również z tablicami informującymi o najbliższych odjazdach w czasie rzeczywistym, które zostały zainstalowane na sześciu skierniewickich przystankach autobusowych, a w przyszłości może być ich jeszcze więcej.

Wdrożenie systemu ułatwi pracę także przewoźnikowi, który od teraz posiada wiedzę o bieżącym położeniu wszystkich autobusów wraz z informacją o odchyleniu w stosunku do rozkładu jazdy. Dane o realizowanych kursach pozwolą na jeszcze lepsze dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb mieszkańców i znacznie poprawią punktualność.

Serwis kiedyPrzyjedzie.pl funkcjonuje w ponad 60 polskich i czeskich miastach. Korzystają z niego m.in. pasażerowie komunikacji miejskiej w Opolu, Jaworznie, Tychach czy Koszalinie.

plakat skierniewice small

Oferta sprzedaży biletów dla posiadaczy SKIERNIEWICKIEJ KARTY SENIORA

Szanowni Państwo,

MZK Sp.zo.o. przedstawia ofertę sprzedaży biletów dla posiadaczy SKIERNIEWICKIEJ KARTY SENIORA.

 

OFERTA sprzedaży biletów   MZK Sp.z o.o. w Skierniewicach  dla posiadaczy

SKIERNIEWICKIEJ KARTY SENIORA

 

           normalny

                  Ulgowy

          (rencista, emeryt)

              Ulgowy 50%

             (kombatant)

Bilet okresowy

30-dniowy imienny

DLA SENIORA *

                36 zł

                   23 zł

                   18 zł

Bilet jednorazowy

DLA SENIORA **

                1,20 zł

                 0,75 zł

                   0,60 zł

Bilet jednorazowy

DLA SENIORA **

zakupiony u kierowcy autobusu

                1,50 zł

                 1,00 zł

                  1,00 zł

*Bilety okresowe 30-dniowe imienne DLA SENIORA można nabyć w:

- kasie głównej MZK Sp.z o.o. ul. Czerwona 7, Skierniewice

- kasach Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

** Bilety jednorazowe dla seniora można nabyć :

- w kasie głównej MZK Sp.z o.o. ul. Czerwona 7, Skierniewice

- u kierowców autobusów MZK Skierniewice