Władze spółki

Władzami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Skierniewicach są:

 

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników

  • stanowi jednoosobowo Prezydent Miasta Skierniewice.

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach:

  1. Agnieszka Bujnowska -           Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Leszek Pokrop             -           Członek Rady Nadzorczej
  3. Konrad Wiśniewski      -           Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

  • Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu

Winicjusz Nowak - Prezes Zarządu