Zarządzenie Nr 6 z 2017r. o ubiorze służbowym

Zarządzenie Nr 6 z 2017r. o odzieży służbowej

 

Zarządzenie Nr 6/2017

Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.

w Skierniewicach

z dnia 18 grudnia 2017 r.

                                                                                                                                                                                         

 w sprawie zasad przyznawania i używania odzieży służbowej dla kierowców i dyspozytorów zatrudnionych w Miejskim  Zakładzie  Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach.

 • 1

Pracownikom wymienionym w Zarządzeniu  pracodawca zapewnia strój służbowy.

 • 2
 1. Strojem służbowym dla kobiety jest:

    - bluza polarowa w ustalonym wzorze i kolorze oraz z logo firmy,

   -  niebieska koszula z długim i krótkim rękawem,

   -  pulower w ustalonym wzorze i kolorze.

 1. Strojem służbowym dla mężczyzny jest:

    - bluza polarowa w ustalonym wzorze i kolorze oraz z logo firmy,

    - niebieska koszula z długim i krótkim rękawem,

    - krawat,

    - pulower w ustalonym wzorze i kolorze.

 1. Koszty zakupu strojów służbowych ponosi pracodawca.
 2. Odzież służbowa przydzielana jest na okres dwóch lat, za wyjątkiem koszul które przysługują co roku.
 • 3
 1. Pracownik zobowiązany jest  do  noszenia  odzieży  służbowej w czasie wykonywania obowiązków  służbowych.

W dniach świątecznych oraz w dniach tzw. bez biletu obowiązuje noszenie krawata.

    Pracodawca nie zapewnia spodni, ale ta część garderoby powinna być schludna. Niedopuszczalne   jest noszenia spodni dresowych oraz krótkich spodenek.

 1. Pracownik nie może odstępować przydzielonej odzieży osobom trzecim.
 • 4
 1. Koszty prania  i  czyszczenia  odzieży  służbowej  ponosi  pracownik.
 2. W przypadku   zniszczenia    odzieży   służbowej    w    trakcie   noszenia    jej    niezgodnie     z przeznaczeniem albo z wyłącznej  winy  pracownika, naprawa bądź wymiana odzieży następuje     na koszt pracownika.
 3. Pracownik zobowiązany jest  do  utrzymania odzieży służbowej w nienagannym schludnym stanie.

   

 • 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi ruchu.

 • 6

     

Zarządzenie wchodzi w życie od 01.01.2018 roku.

                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                               Winicjusz Nowak

                                                                                                    

- otrzymują do wiadomości wszystkie zainteresowane osoby.