DLA PASAŻERA

Bezpłatne przejazdy autobusem

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów:
1) na podstawie przepisów ustawowych uprawnione są następujące osoby:
a) posłowie i senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora),
b) inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie ważnej legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego (art. 16ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin),
c) przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczonemu do pierwszej grupy inwalidztwa – na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin);
2) na podstawie Uchwały Rady Miasta Skierniewice, uprawnieni są:
a) dzieci w wieku do 4 lat, na podstawie oświadczenia opiekuna, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 139
b) inwalidzi I grupy, osoby o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, osoby o znacznym stopniu niesprawności i opiekunowie tych osób – na podstawie dokumentu tożsamości, wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawionej przez organy rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
c) osoby niewidome lub ociemniałe i ich przewodnicy – na podstawie dokumentu tożsamości, wraz z legitymacją osoby niewidomej lub ociemniałej wystawionej przez uprawnione organy i związki niewidomych potwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku,
d) osoby, które ukończyli 70 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości,
e) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - na podstawie legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ”, wraz z dokumentem tożsamości,
f) Honorowi Obywatele Miasta Skierniewice – na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu,
g) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, ale nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub niepełnosprawność,
h) opiekun dzieci i młodzieży, o którym mowa w lit. g, który: - podróżuje z uprawnionym, - podróżuje do uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej – na podstawie zaświadczenia z podaną trasą przejazdu wydanego przez jedną z w/w placówek,
i) umundurowani funkcjonariusze policji i straży miejskiej,
j) uczniowie – realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych,
k) zasłużeni dla Miasta Skierniewice – na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu,
l) właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące – łącznie liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu mechanicznego wystawionego na jednego z pasażerów,

Nowy zasady korzystania z biletów w aplikacji mobilnej.

Od 16 października zmieniają się zasady korzystania z biletów jednorazowych w aplikacji mobilnej. Bilety można teraz kupować wcześniej i trzeba aktywować je (skasować) po wejściu do autobusu.

Jak kasować bilet w aplikacji?

Skorzystaj z naklejek z kodami QR w autobusach, aby skasować swój bilet w aplikacji. Wystarczy że na kupionym już bilecie klikniesz w przycisk „Aktywuj”. Pamiętaj aby zrobić to niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Po rozpoczęciu kontroli biletowej w pojeździe nie będzie już takiej możliwości.

Twój bilet jest ważny tylko w pojeździe w którym został skasowany.

Bilety okresowe bez zmian.

Bilety okresowe funkcjonują bez zmian i można z nich korzystać tak jak dotychczas. Nie trzeba ich aktywować skanując kod Qr w pojeździe. Są ważne zgodnie z datą wybraną podczas zakupu.

Kontrola biletowa.

Pamiętaj aby skasować bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Po rozpoczęciu kontroli nie będzie już takiej możliwości. Kontrolerzy zablokują możliwość aktywacji biletu na czas kontroli. Nie ryzykuj mandatu. Skasuj swój bilet.

Informacja o nowym systemie dla lokalnych mediów?

MZK Skierniewice wprowadza nowe zasady korzystania z biletów w aplikacji mobilnej. Wiąże się to z rosnącą ilością prób zakupu biletów w aplikacji dopiero z chwilą rozpoczęcia kontroli biletowej w autobusie. Przez takie nieuczciwe zachowania niektórych pasażerów gmina traci przychody z biletów. Spółka MZK wprowadza więc rozwiązanie mające uszczelnić system biletowy w mieście. Od 16 października 2023 pasażerowie mogą kupowąć bilety w aplikacji mobilnej zBiletem tak jak dotychczas, z tym że teraz, każdy bilet jednorazowy musi być po takim zakupie aktywowany (skasowany) po wejściu do autobusu.

W autobusach udostępnione zostały specjalne naklejki z kodami QR, które służą właśnie kasowaniu biletów z aplikacji mobilnej. W każdym pojeździe jest conajmniej sześć takich naklejej więć będą one łatwo dostępne dla pasażerów.

Jednocześnie kontrolerzy biletów w Skierniewicach zostali wyposażeni w nową aplikację kontrolerską, dzięki której po rozpoczęciu kontroli, w danym autobusie zostanie zablokowana możliwość skasowania biletu. Jest zatem bardzo ważne, aby pasażer aktywował bilet jednoprzejazdowy w aplikacji niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Po rozpoczęciu kontroli będzie już na to za późno i taki pasażer zostanie w uzasadnionym przypadku ukarany opłatą dodatkową.

Biletów okresowch w aplikacji mobilnej nie trzeba aktywować, tutaj nic się nie zmienia.

Takie i podobne rozwiązania pojawiają się w innych miastach w Polsce. Konieczność aktywowania biletów mobilnych w pojazdach część skierniewickich pasażerów może kojarzyć chociażby z Warszawy. Wprowadzając nowy system, MZK liczy na zminimalizowanie negatywnego zjawiska i w konsekwencji zwiększenie sprzedaży biletów. Usprawniony zostanie także proces kontroli biletowej.  

Naklejka

Obraz1

Kupuj bilety w aplikacji zbiletem w 3 prostych krokach

Kupuj bilety w aplikacji zbiletem w 3 prostych krokach

W aplikacji zbiletem kupisz bilety w ponad 60 miastach w Polsce, w tym w Skierniewicach. Zapomnij o kolejkach do biletomatu czy kasy. W zbiletem kupisz swobodnie bilet w kilka sekund. Podróżuj wygodniej!


 telefony
 qr

Dostępne w:

appstore
 sklep play

 

KROK 1

Pobierz aplikację zbiletem ze Sklepu Play lub Appstore i zaloguj się do niej numerem telefonu.

KROK 2

Wybierz bilet i zapłać tak jak lubisz: Portfelem w aplikacji lub Blikiem

KROK 3

Bilet po zakupie znajdziesz w aplikacji. Okaż go podczas kontroli.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź stronę https://zbiletem.pl/skierniewice  lub napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro rzeczy znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH 

Miejski Zakład Komunikacyjny w  Skierniewicach.
ul. Czerwona 7 - dyspozytornia
tel.  Tel. 46 833 30 97 wew. 22
biuro czynne w godzinach  7:00-20:00

 1. Postępowanie z rzeczami znalezionymi:
  1. pasażer, który znalazł rzecz w autobusie powinien oddać ją kierowcy autobusu lub do dyspozytora przewoźnika,
  2. kierowca autobusu ma obowiązek przekazać rzeczy znalezione w autobusie do dyspozytora,
  3. znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy kierowca autobusu przekazał znalezioną i otrzymaną od niego rzecz do dyspozytora,
  4. osoba poszukująca rzeczy zgubionej w autobusie, może kontaktować się z dyspozytorem telefoniczne celem wyjaśnienia tel.  Tel. 46 833 30 97 wew. 22 

        (aktywny w godz.: 7:00-20:00 lub zgłosić po jej odbiór;

 1. Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do dyspozytora muszą określić:
  1. jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, przedstawić dowody potwierdzające własność rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia)
  2. określić kiedy i w jakim pojeździe dana rzecz została zagubiona;
 2. Wydanie rzeczy znalezionej za pokwitowaniem nastąpi po uprawdopodobnieniu przez osobę zgłaszającą się po odbiór prawa do rzeczy,
  1. w pokwitowaniu należy odnotować na podstawie dokumentu tożsamości: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr i rodzaj dokumentu tożsamości.

OGŁOSZENIE  O RZECZACH ZNALEZIONYCH w pojazdach MZK w Skierniewicach Sp. z o.o.

Lp.

Data znalezienia Nazwa znalezionej rzeczy Kategoria

1

     

2

   

 

3

     

FAQ

Czy emeryci i renciści są uprawnieni do korzystania z przejazdów ulgowych?

Tak. W przypadku emerytów i rencistów  uprawnienie przysługuje do osiągnięcia  70 roku życia – na podstawie stosownej legitymacji ZUS lub aktualnego odcinka emerytury czy renty łącznie z dokumentem tożsamości..

Jaki jest termin ważności zakupionego biletu okresowego 30 dniowego?

Terminy ważności biletów okresowych rozpoczyna się z data wpisaną na bilecie w rubryce " ważny od "  a kończy datą wyciętą na bilecie " dzień/miesięc/rok ".

 • Przykład 1: bilet okresowy z datą ważności od 16.03.2018 r. jest ważny do 14.04.2018 r. włącznie, co oznacza, że następny bilet należy kupić z datą ważności od dnia 15.04.2018 r. Bilet ważny do godziny zerowej.
 • Przykład 2: bilet okresowy z datą ważności od 01.07.2018 ważny do 30.07.2018 włacznie . Następny bilet należy zakupić z datą ważności od dnia 31.07.2018 roku aby zachować ciągłość biletu okresowego.                                                                         Bilety okresowe są biletami 30 dniowymi !

Gdzie kupić bilety jednorazowe?

Jednorazowe bilety MZK Skierniewice  można nabyć w kilkunastu punktach sprzedaży – kioskach, sklepach, u kierowcy autobusu oraz przez aplikację w telefonie zbiletem.pl

Jak i gdzie zapłacić opłatę dodatkową?

 1. W przypadku stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego oraz ważnego biletu na przewóz bagażu lub zwierząt kontroler biletów wzywa do uiszczenia opłat przewidzianych w taryfie przewozowej (opłata za bilet, opłata dodatkowa) w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania na konto MZK Sp. z o.o  w Skierniewicach  BS w Skierniewicach Nr konta 25 9297 0005 0175 3326 2010 0011 lub w siedzibie MZK w kasie biletowej ul. Czerwona 7.
 2. Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera lub przewozu bagażu bez ważnego biletu i nie zastępuje biletu ani nie upoważnia pasażera do kontynuowania jazdy lub przewozu bagażu.
 3. W przypadku udokumentowania przez podróżnego , nie później niż 7 dni od dnia wystawienia wezwania , uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz posiadania przez podróżnego ważnego biletu okresowego 30 dniowego imiennego, którego nie miał podczas przejazdu ,należność za przewóz i opłata dodatkowa , po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej , podlegają umorzeniu. Odwołania przyjmuje PHU BATEX w środę godz.-14:00-16.:00 w Skierniewicach ul. Czerwona 7.
 4. Odwołania złożone na piśmie w ciągu 7 dni od wystawionych przez osoby kontrolujące bilety (wezwań do zapłaty) rozpatruje  firma wykonująca czynności rewizorskie.

Obecnie jest to firma PHU BATEX 00-646 Warszawa10 skr. pocztowa nr1.

Telefon 798 206 360.

Uwaga!

Nieuiszczenie opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu w terminie 10 dni od daty jej wystawienia, spowoduje przymusowe ściągnięcie należności, z jednoczesnym doliczeniem dopłaty za czynności egzekucyjne. (Podstawa prawna: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17.06.96 r. – Dz. U. nr 36 poz. 161 z 1991 r. z późn. zmianami; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 27.12.1985 r. – Dz. U. nr 1/86 poz.4.; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia – Dz. U. nr 91, poz. 354 z 1991 r.)

Jaki bagaż nie podlega opłacie?

Nie podlegają opłacie za przewóz bagażu:

 1. małe zwierzęta domowe trzymane na kolanach lub rękach ,
 2. sprzęt i wózki inwalidzkie,
 3. wózki dziecięce, przewożone przez osobę jadącą razem z dziećmi,
 4. psy, będące przewodnikami osób ociemniałych za okazaniem przez tę osobę dokumentu uprawnień.
 5. instrumenty muzyczne przewożone przez uczniów i studentów szkół muzycznych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

.

Czy osoby 70 letnie mogą jeździć za darmo i czy liczy się rok urodzenia czy też dokładna data urodzin?

Osoby starsze mogą jeździć liniami MZK za darmo od dnia 70 rocznicy urodzin. Liczy się dokładana data urodzin.

Na podstawie jakiego dokumentu osoby 70 letnie mogą jeździć za darmo?

Na podstawie dowodu osobistego.

Czy można jechać bez biletu, gdy kierowca nie posiada ich w sprzedaży?

Brak możliwości zaopatrzenia się w bilet za przejazd u kierowcy nie upoważnia do przejazdu bez biletu. W takim przypadku pasażer jest zobowiązany do opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku.

Czy kontroler ma prawo do skierowania autobusu pod komisariat policji?

W uzasadnionych przypadkach rewizor biletów ma prawo do zmiany trasy autobusu i skierowania
go do najbliższego komisariatu policji. Może to mieć miejsce np. w przypadku braku możliwości ustalenia danych osobowych pasażera podróżującego bez biletu. Powyższe jest zgodne ze znowelizowaną ustawą prawo przewozowe (Dz. U. z 1997 r. nr 101, poz. 629).

Jak zakupić bilet u kierowcy?

Pasażer w celu zakupu biletu jednorazowego u kierowcy w autobusie , powinien przygotować odliczoną kwotę   ( bez potrzeby wydawania reszty przez kierowcę ) i w ilości maksymalnie siedmiu monet.

Zakupiony bilet należy niezwłocznie skasować w kasowniku – dowodem opłaty za przejazd jest tylko bilet skasowany.

Do jakiego wieku młodzieży kształcącej się w gimnazjach lub szkołach średnich przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK?

Uprawnienia do przejazdów ulgowych posiada młodzież ucząca się w szkołach podstawowych lub szkołach średnich i policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 21 lat.

Czy w trakcie urlopu właściciela imiennego biletu okresowego, może z niego korzystać zamieszkujący z nim członek rodziny?

Nie. Bilet imienny jest ważny wyłącznie dla osoby, której dane personalne (imię, nazwisko, adres) są naniesione w sposób trwały na rewersie tego biletu.

Gdzie i na jakich zasadach można zwrócić bilet okresowy 30 dniowy?

Możesz zwrócić bilet MZK Skierniewice przed rozpoczęciem terminu jego ważności bez żadnych dodatkowych opłat. Po rozpoczęciu terminu ważności biletu możesz go zwrócić najpóźniej do 10 dnia jego obowiązywania włącznie. W tym przypadku kwota zwrotu zostanie pomniejszona proporcjonalnie o odpowiednią część wartości biletu oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 7 zł. Inne przypadki losowe które mogą dotyczyć posiadacza biletu będą rozpatrywane przez MZK w Skierniewicach indywidualnie. W takich przypadkach skontaktuj się z MZK w Skierniewicach. Jeżeli natomiast otrzymasz bilet inny od tego który został zamówiony skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie zbiletem.pl a my bezzwłocznie zbadamy sprawę i w uzasadnionych przypadkach zwrócimy Ci pieniądze.

Jak wygląda kontrola biletu elektronicznego?

Podczas kontroli wystarczy pokazać kontrolerowi bilet w aplikacji zbiletem. Osoba kontrolująca może zweryfikować bilet wzrokowo lub skanując kod QR. Pamiętaj, jeżeli korzystasz z biletu ulgowego, musisz posiadać legitymację lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi, i okazać go kontrolerowi wraz z biletem.                                                                                                                                                     

Co jeśli w trakcie kontroli biletu elektronicznego bateria w moim telefonie jest rozładowana?

Nie przejmuj się. Jeżeli masz problem z telefonem lub rozładowała Ci się bateria, pokaż kontrolerowi dokument tożsamości z numerem PESEL. Kontroler będzie mógł dzięki temu sprawdzić czy masz ważny bilet.

Czy można skorzystać z ulgi posiadając Skierniewicką Kartę Dużej Rodziny?

 Z dodatkową ulgą 50 % na podstawie Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XVI/127/11 z dnia 30 września 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Skierniewice uprawnione są osoby legitymujące się kartą Skierniewicka Rodzina PLUS.

Kto w Skierniewicach uprawniony jest do przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską?

Do bezpłatnych przejazdów środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o. uprawnieni są:

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli 70 rok życia – na podstawie dokumentu tożsamości
 2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - na podstawie legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ”, wraz z dokumentem tożsamości.
 3. Osoby niewidome lub ociemniałe i ich przewodnicy – na podstawie dokumentu tożsamości , wraz z legitymacją osoby niewidomej lub ociemniałej wystawionej przez uprawnione organy i związki niewidomych potwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
 4. Dzieci w wieku do 4 lat , na podstawie oświadczenia opiekuna.
 5. Honorowi Obywatele Miasta Skierniewice – na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu.
 6. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, ale nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub niepełnosprawność
 7. Opiekun dzieci i młodzieży, który:
  1. podróżuje z uprawnionym,
  2. podróżuje do uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej – na podstawie zaświadczenia z podaną trasą przejazdu wydanego przez jedną z w/w placówek.
 8. Inwalidzi I grupy, osoby o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji , osoby o znacznym stopniu niesprawności i opiekunowie tych osób – na podstawie dokumentu tożsamości , wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawionej przez organy rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
 9. Umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
 10. Uczniowie – realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych
 11. Zasłużeni dla Miasta Skierniewice – na podstawie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu

II      Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami MZK w Skierniewicach Sp. z o.o. z mocy ustaw      szczególnych:

 1. Posłowie i senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora

( art. 43 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora )

 1. Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego , ( art. 16ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin ).
 2. Przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczonemu do pierwszej grupy inwalidztwa – na podstawie wskazania tej osoby przez danego inwalidę ( art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin ).

Czy pasażer może dowolnie łączyć bilety by uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd?

Pasażer może dowolnie łączyć nominały biletów jednorazowych (ulgowych i normalnych), by uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd. Dowodem dokonania opłaty jest legitymowanie się skasowanymi biletami o łącznej wartości nie niższej niż wymagana w taryfie.

Czy mogę zwrócić bilet okresowy MZK Skierniewice zakupiony na www.zbiletem.pl ? http://www.zbiletem.pl?

Możesz zwrócić bilet MZK Skierniewice przed rozpoczęciem terminu jego ważności bez żadnych dodatkowych opłat. Po rozpoczęciu terminu ważności biletu możesz go zwrócić najpóźniej do 10 dnia jego obowiązywania włącznie. W tym przypadku kwota zwrotu zostanie pomniejszona proporcjonalnie o odpowiednią część wartości biletu oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 7 zł. Inne przypadki losowe które mogą dotyczyć posiadacza biletu będą rozpatrywane przez MZK w Skierniewicach indywidualnie. W takich przypadkach skontaktuj się z MZK w Skierniewicach lub z Infospread Polska Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego https://zbiletem.pl/kontakt na stronie zbiletem.pl

Jeżeli natomiast otrzymasz bilet inny od tego który został zamówiony skontaktuj się z Infospread Polska Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego https://zbiletem.pl/kontakt na stronie zbiletem.pl , a my bezzwłocznie zbadamy sprawę i w uzasadnionych przypadkach zwrócimy Ci pieniądze.

Czy mogę zwrócić bilet okresowy MZK Skierniewice zakupiony w kasie MZK Skierniewice lub w kasie Urzędu Miasta Skierniewice?

Możesz zwrócić bilet MZK Skierniewice przed rozpoczęciem terminu jego ważności bez żadnych dodatkowych opłat. Po rozpoczęciu terminu ważności biletu możesz go zwrócić najpóźniej do 10 dnia jego obowiązywania włącznie. W tym przypadku kwota zwrotu zostanie pomniejszona proporcjonalnie o odpowiednią część wartości biletu oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 7 zł. Inne przypadki losowe, które mogą dotyczyć posiadacza biletu będą rozpatrywane przez MZK w Skierniewicach indywidualnie. W takich przypadkach skontaktuj się z MZK w Skierniewicach e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (46) 833-30-97