KONTROLA BILETÓW W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

KONTROLA BILETÓW W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Kontrole biletowe w autobusach komunikacji miejskiej wykonywane są od kwietnia 2019r. przez Firmę PHU BATEX Barbara Stępel z siedzibą w Kobyłce, kod 05-230, ul. Wesoła 7.
Powyższa Firma będzie przyjmowała pasażerów i rozpatrywała skargi oraz odwołania od nałożonych opłat dodatkowych - na terenie MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. Czerwona 7, w środy od godz.14:00 do godz. 16:00.

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach informuje, że nałożone opłaty dodatkowe dla pasażera od osoby kontrolującej można wpłacać w siedzibie Spółki (kasa I piętro) w Skierniewicach, ul.Czerwona 7 w godz. 7:00- 14:45, u osoby kontrolującej lub wpłacać na konto Firmy kontrolującej.

ODWOŁANIE OD MANDATU

Informujemy, iż odwołania od Wezwania do zapłaty

przyjmowane są przez pracownika Firmy kontrolującej „BATEX”

w siedzibie Spółki MZK w Skierniewicach w każdą środę od godziny 14:00 – 15:45.

                                                      lub pod telefonem - 798 206 360