Zamiana wysokości opłat za przejazd i przewóz rzeczy autobusami MZK Skierniewice od dnia 2 maja 2023 roku

Drodzy Państwo,

Z dniam 2 maja 2023 r. ulegaja zmianie stawki za przejazd osób i przewóz rzecza autobusami

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Skierniewicach

Wysokość opłat, które będą obowiązywać od dnia 02.05.2023 przedstawia tabela poniżej .

 

CENNIK sprzedaży biletów jednorazowych

i okresowych 30-dniowych imiennych

MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach

Obowiązująca od dnia 02.05.2023 r.

 

normalny

ulgowy

ulgowy 50%

(studencki)

Bilet jednorazowy

ważny w granicach administracyjnych miasta

3,20 zł

2,00 zł

1,60 zł

Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy

ważny w granicach administracyjnych miasta

4,00 zł

2,50 zł

2,00 zł

Bilet okresowy

30-dniowy imienny

ważny w granicach administracyjnych miasta

96 zł

60 zł

48 zł

Bilet jednorazowy

SR+ *

ważny w granicach administracyjnych miasta

1,60 zł *

1,00 zł *

0,80 zł *

Bilet jednorazowy SR+ * zakupiony u kierowcy

ważny w granicach administracyjnych miasta

2,00 zł *

1,50 zł *

1,50 zł *

Bilet okresowy

RODZINNY SR+ *

30-dniowy imienny

ważny w granicach administracyjnych miasta

48 zł *

30 zł *

24 zł *

 

normalny

ulgowy

(emeryt, rencista)

ulgowy 50%

(kombatant)

Bilet jednorazowy

DLA SENIORA **

ważny w granicach administracyjnych miasta

1,60 zł **

1,00 zł **

0,80 zł **

Bilet jednorazowy

DLA SENIORA ** zakupiony u kierowcy

ważny w granicach administracyjnych miasta

2,00 zł **

1,50 zł **

1,50 zł **

Bilet okresowy

DLA SENIORA **

30-dniowy imienny

ważny w granicach administracyjnych miasta

48 zł **

30 zł **

24 zł **

* Bilety dla posiadaczy karty SKIERNIEWICKA RODZINA PLUS

** Bilety dla posiadaczy SKIERNIEWICKIEJ KARTY SENIORA

 

Informacja dotycząca posiadaczy niewykorzystanych biletów jednorazowych

 

Niewykorzystane dotychczas bilety jednorazowe od 2 maja 2023 r. będą ważne z biletami „DOPŁATA” 
o nominałach 0,40 zł, 0,20 zł i 0,10 zł przypisanymi do każdego rodzaju biletu pokrywającymi różnicę pomiędzy dotychczasową,
a nową ceną biletu.

Dopłata do biletów jednorazowych ze starym nominałem

Dopłata 0,20 zł do biletu jednorazowego ulgowego 50% 1,40 zł

Dopłata 0,20 zł do biletu jednorazowego ulgowego   1,80 zł

Dopłata 0,40 zł do biletu jednorazowego normalnego 2,80 zł

Dopłata 0,10 zł do biletu jednorazowego ulgowego 50% 0,70 zł SR+

Dopłata 0,10 zł do biletu jednorazowego ulgowego 0,90 zł SR+

Dopłata 0,20 zł do biletu jednorazowego normalnego 1.40 zł SR+

Dopłata 0,10 zł do biletu jednorazowego ulgowy 50% DLA Seniora 0,70 zł

Dopłata 0,10 zł do biletu jednorazowego ulgowy DLA Seniora  0,90 zł

Dopłata 0,20 zł do biletu jednorazowego normalny DLA Seniora 1,40 zł

Bilety „dopłata” będzie można nabyć w kasie biletowej MZK Sp. z o.o. przy ul. Czerwonej 7 w Skierniewicach ,

oraz  w punktach handlowych prowadzących sprzedaż biletów komunikacji miejskiej.