Informacja dotycząca posiadaczy niewykorzystanych biletów jednorazowych do 1 lutego 2022

INFORMACJA

Niewykorzystane dotychczas bilety jednorazowe od 1 lutego 2022 r. będą ważne z biletem „dopłata”  przypisanym do każdego rodzaju biletu 0,40 zł,0,30 zł, 0,20 zł,0,15 zł, 0,10 tj. pokrywającym różnicę pomiędzy dotychczasową, a nową ceną biletu. Bilety „dopłata” będzie można nabyć w kasie biletowej MZK, oraz  w punktach handlowych prowadzących sprzedaż biletów MZK.

Dopłata do biletów jednorazowych ze starym nominałem

Dopłata 0,20 gr do biletu jednorazowego 1,20 zł

Dopłata 0,30 gr do biletu jednorazowego 1,50 zł

Dopłata 0,40 gr do biletu jednorazowego 2,40 zł

Dopłata 0,15 gr do biletu jednorazowego 0,75 zł SR+

Dopłata 0,20 gr do biletu jednorazowego 1.20 zł SR+

Dopłata 0,15 gr do biletu jednorazowego DLA Seniora 0,75 zł - ulgowy

Dopłata 0,20 gr do biletu jednorazowego DLA Seniora 1,20 zł - normalny

 

Dostępność dopłat do biletów Komunikacji Miejskiej w Skierniewicach stan na dzień 01.02.2022r

-  Sklep „KAJA” Mszczonowska /Rataja

-  Bartosiewicz ul. Mickiewicza

-  „MACIUŚ” kiosk drewniany koło Carrefoura

-  Salonik Prasowy „AURA” ul. Gałeckiego

-  Sklep Kurkiewicz ul. Sucharskiego

-  „MAGMA” Zadębie

-  „MERKURY” Matysiak, ul. Orkana

-  Kiosk „PANDA” ul. Wańkowicz (obok piekarni PUTKA)

Dopłaty dostępne są również w kasie MZK Sk-ce przy ul. Czerwonej 7