Informacja dotycząca podróżowania osób narodowości ukraińskiej autobusami MZK Skierniewice !

Uwaga !
Od dnie 14.03.2022 wszystkie osoby narodowości ukraińskiej podróżując komunikacją miejską w Skierniewicach są obowiązani posiadać ważny bilet uprawniający do przejazdu.
Z tego obowiązku zwolniona jest młodzież szkolna z opiekunami posiadająca zaświadczenie wydane przez dyrektora placówki oświatowej.
Zaświadczenie uprawnia osoby posiadające status uchodźcy do bezpłatnego przejazdu na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem w roku szkolnym 2021/2022 .