ARCHIWUM 2018

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych

zam u

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule ‘ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ’

p.n.:

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ HALI NAPRAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH

w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1a

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8 

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁĄCZNIK NR 10