ARCHIWUM 2018

REMONT PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE BAZY MZK

zam r

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.: REMONT PLACU MANEWROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlanych

INFORMACJA O WYBRZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE

SIWZ

Zmodyfikowany SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - PB REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

STWIOR

PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY

PB RYS. NR 1

PB RYS. NR 2

PB RYS. NR 3

PB RYS. NR 4

PB RYS. NR 5

PB. RYS. NR 6

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - PB PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z SEPARATOREM

STWIOR

PRZEDMIAR ROBÓT

WARUNKI DOT. MODERNIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KD-01

KD-02

KD-03

KD-04

KD-05

KD-06

KD-07

OPERAT WODNOPRAWNY

MAPA MZK

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

PZT GRZYBOWA

WARUNKI PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI

WARUNKI ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

KARTA KATALOGOWA

 

ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ - PB BUDOWA KANALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ MONTAŻ HYDRANTU PODZIEMNEGO

DECYZJA WODNOPRAWNA

WARUNKI NA MYJNIĘ - WOD.-KAN.

WARUNKI WOD.-KAN.

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY

Zmodyfikowany ZAŁACZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - ZOBOWIĄZANIE

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE

 

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych

zam u

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formule ‘ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ’

p.n.:

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ HALI NAPRAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH

w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1a

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8 

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁĄCZNIK NR 10