ARCHIWUM 2018

DOSTAWA 10 SZTUK AUTOBUSÓW 12 METROWYCH, JEDNOCZŁONOWYCH,NISKOPODŁOGOWYCH, NISKOEMISYJNYCH

w ramach projektu

PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZMIANA OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 3

ZMIANA OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 2

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 18.05.2018R.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WSTĘPNE

SIWZ dostawy autobusów 2018

ZMODYFIKOWANA NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMODYFIKOWANA NR 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMODYFIKOWANA NR 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMODYFIKOWANA NR 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ 

ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ 

ZMIANA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

ZMIANA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

ZMIANA NR 5 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR l (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 4 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 5 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 6 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 7 (SIWZ)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 8 (SIWZ)

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmodyfikowny Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmodyfikowny (nr 2) Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmodyfikowny (nr 3) Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmodyfikowny (nr 4) Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmodyfikowny (nr 5) Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 2 OFERTA

Zmodyfikowany Załącznik Nr 2 OFERTA

Załącznik Nr 3 Edytowalna wersja formularza JEDZ

Zalacznik Nr 3a - instrukcja wypelniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Załącznik Nr 4 Dostawy

Załącznik Nr 5 do umowy - protokół zdawczo - odbiorczy

Załącznik Nr 5 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Załącznik Nr 6 Grupa Kapitałowa

WZÓR UMOWY 
Załącznik Nr 7

Zmodyfikowany (nr 1) załącznik nr 7 do SWIZ

Zmodyfikowany (nr 2) załącznik nr 7 do SWIZ

Zmodyfikowany (nr 3) załącznik nr 7 do SWIZ

Zmodyfikowany (nr 4) załącznik nr 7 do SWIZ

 

WERSJA EDYTOWALNA – WORD – DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH

  1. ZMODYFIKOWANA (NR 1) SIWZ
  2. ZMODYFIKOWANY (NR 3) ZAŁĄCZNIK NR 1
  3. ZAŁĄCZNIK NR 2
  4. Zmodyfikowany ZAŁĄCZNIK NR 2
  5. ZAŁĄCZNIK NR 3
  6. ZAŁĄCZNIK NR 4
  7. ZAŁĄCZNIK NR 5
  8. ZAŁĄCZNIK NR 6
  9. ZMODYFIKOWANY (NR 2) ZAŁĄCZNIK NR 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 zam_u