ARCHIWUM 2018

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formie "ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ"

zam r

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zamówienia w formie "ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ"

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ HALI NAPRAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE BAZY MZK SP. Z O.O. W SKIERNIEWICACH

w ramach projektu „PRZYJAZNA KOMUNIKACJA W SKIERNIEWICACH – ZAKUP NISKOEMISYJNEGO TABORU

Z INTEGRACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ” 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE

SIWZ 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 1a

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 4a

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁĄCZNIK NR 10