OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 368776 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.

Skierniewice: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 365535 - 2016
Data: 13/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 75005134700000, ul. ul. Czerwona  7, 96100   Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 333 097, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 468 333 097. 
Adres strony internetowej (url): www.mzkskierniewice.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 21/12/2016, godzina: 11:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 22/12/2016, godzina: 11:00,