UWAGA ! Informacja dla wyborców niepełnosprawnych !

W dniu 21 października 2018 roku, podczas głosowania w wyborach do Rady Miasta Skierniewice, Prezydenta Miasta Skierniewice i Sejmiku Województwa Łódzkiego, niepełnosprawni ruchowo mieszkańcy Skierniewic mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.

Zamówienia można składać w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. pod numerem telefonu 46/833-30-97 wew. 22 w dni powszednie w godz. 8.00 – 18.00.

W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 9.00 do 18.00.