medu_dolne_01medu_dolne_02medu_dolne_03medu_dolne_04
llinia

Zarządzenie Nr 16 o windykacji

                                                  Zarządzenie Nr 16

                         Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o.                                                  

                                                   Skierniewicach

                                         z  dnia 26 października 2015 r.

 

            w  sprawie : wprowadzenia Regulaminu procedur windykacyjnych należności w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach z  tytułu zakupu paliw i gazu oraz innych usług będących w zakresie prowadzonej  działalności .

 

                                                         Zarządzam

 

                                                                § 1

Wprowadzić procedurę windykacyjną należności w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach z tytułu zakupu paliw i gazu oraz innych usług będących w zakresie prowadzonej działalności.

                                                               § 2

Treść Procedury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

                                                               § 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16  Prezesa MZK Sp z o.o. w Skierniewicach z dnia  26.10.2015 r.

 

REGULAMIN PROCEDUR WINDYKACJI NALEŻNOŚCI MZK SP. Z.O.O. Z TYTUŁU ZAKUPU PALIWA, GAZU ORAZ INNYCH USŁUG BĘDĄCYCH W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

 

Załącznik nr 2  Do Regulaminu windykacji należności  MZK Sp.z o.o. WNIOSEK O ROZŁOŻENIE ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI NA RATY.     

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu windykacji należności MZK Sp. z o.o. WNIOSEK O SPŁATĘ ZALEGŁOŚCI W WYZNACZONYM TERMINIE

 

Załącznik nr 4 do   Regulaminu windykacji należności MZK Sp. z o.o.