Władze spółki

Władzami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Skierniewicach są:

 

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników

  • stanowi jednoosobowo Prezydent Miasta Skierniewice.

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach:

  1. Agnieszka Bujnowska -           Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Leszek Pokrop             -           Członek Rady Nadzorczej
  3. Konrad Wiśniewski      -           Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

  • Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu

Winicjusz Nowak - Prezes Zarządu

Podstawa działania spółki

Podstawę utworzenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Skierniewicach Sp. z o.o.
stanowi
Uchwała Nr 121/96/28 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 28. listopada 1996r.
w sprawie przystąpienia do utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miasta Skierniewice.
Zgodnie z § 1 ust. 4 wskazanej uchwały Rada Miejska w Skierniewicach zdecydowała o utworzeniu jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. wnosząc do spółki wyodrębniony organizacyjnie Oddział Komunikacji Miejskiej w Skierniewicach. Spółka przyjęła również dotychczasową działalność Oddziału Komunikacji Miejskiej ZUK.
Akt założycielski spółki został podpisany dnia 16 grudnia 1996 roku w kancelarii notarialnej w Skierniewicach przy ulicy Reymonta 12/14 przed notariuszem Elżbietą Werwińską .
Postanowieniem z dnia 14.02.2002r. LD XX N3 – REJ. KRS/54 67/2/498
Sąd Rejonowy dla Łodzi ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Miejski Zakład Komunikacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Skierniewice do KRS pod numerem 0000088653